top of page
Maitre Amadeus, het Mozart Muziek Diner.gif

Juridisch

Maître Amadeus©, Het Mozart Muziek Diner is een officieel geregistreerd en beschermd format. Het betreft een dramatische voorstelling en valt binnen het auteursrecht onder het groot recht. De (afzonderlijke) liederen mogen door niet-licentiehouders derhalve alleen in concertante uitvoering worden uitgevoerd en niet in een andere (bijvoorbeeld culinaire) setting, of setting waarin gegeten en/of gedronken wordt.

Bij inbreuk volgen juridische stappen.

 

Legal

Maître Amadeus©, The Mozart Music Dinner is an officially registered and protected format. It concerns a dramatic performance and falls within the scope of copyright under major law. The (individual) songs may therefore only be performed in concert performance by non-licensees and not in another (eg culinary) setting, or setting in which people eat and drink. In case of infringement legal action will follow.

© 2021 all rights reserved. Op al het het materiaal berust copyright. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Voor informatie of licenties neem graag contact met ons op. 

© 2021 all rights reserved. All material is copyrighted. None of this may be reproduced or published without the written permission of the copyright holders. Please contact us for information or licenses.

bottom of page